Hvorfor har land forskjellige navn?

Det har ofte undret meg at land kan hete ulike ting på forskjellige språk. Hvorfor?

Flagg fra ulike land som blafrer i vinden
© Shutterstock

Historie og språklig uttale spiller en viss rolle når land ikke har likelydende navn overalt i verden. Men i virkeligheten er de ikke alltid så forskjellige som de lyder. For eksempel betyr både Tyskland og Deutschland folkeland. ”Tysk” er den norske utgaven av et gammelt fellesgermansk ord som betyr folk, mens ”deutsch” er den tyske. De enkelte landenes status har også stor betydning for det navnet de får forskjellige steder i verden. Hvis man på et språk anser et annet land eller sted for å være særlig betydningsfullt og har mange relasjoner til det, vil man ofte oversette navnet til sitt eget språk. Eksempelvis kaller britene Norge for ”Norway”, mens de ikke har brydd seg med å sette engelske navn på de norske byene. Vanligvis får fjerne land og mindre byer lov til å beholde det navnet som de lokale innbyggerne selv har gitt dem. Sagt med andre ord finner resten av verden dem ikke betydningsfulle nok til å oversette navnene til sitt eget språk eller til å gi dem en selvstendig betegnelse. For øvrig finnes det et organ som sorterer under FN og som har til oppgave å sørge for at det råder en viss standard i forbindelse med landsnavn.