Hvor stammer uttrykket keisersnitt fra?

Er inngrepet oppkalt etter en keiser? Når begynte man å forløse ved keisersnitt?

© Shutterstock

Navnet kommer sannsynligvis fra det latinske caedere, som betyr å skjære. Fødselsoperasjonen, som på latin heter sectio caesarea, foregår ved at fosteret tas ut gjennom et snitt i livmorveggen.

En hardnakket myte sier at inngrepet er oppkalt etter den romerske statsmannen Julius Cæsar. Men på hans tid ble keisersnitt benyttet bare hvis døde kvinner skulle forløses.

Cæsars mor levde imidlertid i mange år etter at han var født. Først fra begynnelsen av det 17. århundret ble keisersnitt utført på levende kvinner.