Hvor stammer spørsmålstegnet fra?

Spørsmålstegnet kjenner vi alle, men hvem har egentlig oppfunnet det?

Middelalderens lærde, som ofte var munker, pleide å markere et spørsmål i skrift med en q, som sto for den første bokstaven i det latinske ordet quaestio, som betyr spørsmål. Denne q-en utviklet seg med tiden til det kjente spørsmålstegnet (?). En tid ble den kurvede delen skrevet liggende på siden, slik at spørsmålstegnet så omtrent sånn ut: (.~). Vår tids stående spørsmålstegn ble imidlertid det mest brukte i løpet av 1500-tallet. Det har også eksistert et speilvendt spørsmålstegn, som ble brukt ved retoriske spørsmål, det vil si når man ikke venter svar. Dette spørsmålstegnet døde imidlertid ut ved slutten av det 16. århundret.