Hvor stammer latinen fra?

Latin er et fagspråk knyttet til blant annet jus, teologi og medisin. Men hvor kommer språket fra, og hvordan fikk det sin store utbredelse?

Statue av ulven, Romulus og Remus
© Shutterstock

Latin var språket som ble snakket i det midt- italienske området rundt Roma. I takt med erobringene i årene 500–200 f.Kr. bredte latinen seg til resten av Italia og i de følgende århundrene — et resultat av Romerrikets ekspansjon — til hele middelhavsområdet og store deler av det øvrige Europa. Slik ble latin et europeisk hovedspråk. Etter Romerrikets gradvise oppløsning fra 395 e.Kr. fortsatte latin å være datidens store fellesspråk, blant annet fordi den romerskkatolske kirken adopterte det og gjennom sin misjonsvirksomhet førte latinen til selv de mest fjerntliggende deler av Nord- og Vest-Europa. Latinens utbredelse innen en rekke fag skyldes også språkets store utbredelse og dets stilling som Europas kommunikasjonsspråk nr. 1 – som engelsk er det i dag. Noen steder foregikk derfor all undervisning og forskning på latin helt opp til 1800-tallet. Ville man den gangen som vitenskapsmann, forfatter eller teolog nå leserne på bred front, var man tvunget til å skrive på latin.