Shutterstock

Hvilket språk har flest ord?

Hvilket språk er mest ordrikt? Og hvor mange ord har det?

Det er umulig å bestemme et nøyaktig antall ord i et språk. Må sammensatte ord og ord med dobbelbetydning, som for eksempel ”huske” tas med to ganger? Og hva med foreldede ord og moteord? Er slang og faguttrykk en del av språket? Uansett definisjon mener de fleste språkforskerne at det er engelsk som har det største antallet ord. Det skyldes at engelsk alltid har pleid å ta opp i seg låneord fra hele verden, samtidig som en stor del av de gamle ordene er beholdt. I Oxfords store ordbok står det drøyt 170 000 ord, og i tillegg kommer faguttrykk, tekniske termer samt gamle ord og ord fra ulike dialekter. Totalt blir dette i hvert fall godt over 500 000 ord.

Visste du at det finnes et ord det tar 3,5 time å uttale? Les mer i vår artikkel om verdens lengste ord.