Hvilken opprinnelse har de indoeuropeiske språkene?

Språkene som snakkes i India og Iran, er i samme familie som mange europeiske språk. Hvordan er det mulig?

Veiskilt for språk
© Shutterstock

For noen hundre år siden oppdaget språkforskerne at det er visse likheter mellom latin, gresk, sanskrit og persisk – de eldste språkene man kjente den gangen. De inkluderer en rekke felles ord og har også mange grammatiske paralleller. Oppdagelsen førte til teorien om et opprinnelig felles indoeuropeisk språk. Selv om kildene mangler, mener språkforskerne at talemålet oppsto for rundt 6000 år siden på de russiske steppene langs elven Volga. Der rådet det en høyt utviklet kultur som folk etter hvert brøt opp fra. Utvandrerne dro delvis til nord i India, delvis til Europa, og begge gruppene tok språket med seg. Derfor er indiske språk og de fleste europeiske i familie, selv om de er delt inn i mange språkstammer. Ved å ”jobbe seg bakover” i ordene har det også lykkes forskerne å rekonstruere det opprinnelige språkets oppbygning. Den indoeuropeiske språkslekten teller i dag ca. 150 språk som snakkes av tre milliarder mennesker, halvparten av Jordens befolkning.