Hva er plystrespråk?

Er det riktig at visse folkeslag kommuniserer ved hjelp av plystresignaler?

Språkforskerne tror at det i dag eksisterer rundt 60 plystrespråk i verden. Det mest kjente er nok silbo fra Gomera, som tilhører øygruppen Kanariøyene. Silbo er bygd opp som en forenklet form for spansk med to vokaler og fire konsonanter. Silbo benyttes blant annet av gjetere som har behov for å kommunisere over lange avstander. Det er ikke noe fullt utviklet språk, men oppfattes likevel av hjernen som et komplett språk. Hjerneskanninger har vist at når en plystrespråkbruker hører en plystret setning, reagerer språksenteret i hjernen på samme måte som det gjør overfor en snakket setning. Selv om silbo er obligatorisk i skolen på Gomera, går språket uvisse tider i møte. Mobiltelefonene har også funnet veien til Gomera, og den franske språkforskeren Julien Meyer, som har studert mange plystrespråk, tror at mobiltelefonen snart vil erstatte plystringen som kommunikasjonsmetode over lange avstander på Gomera.