Hva betyr egentlig hokuspokus?

Hvor kommer den velkjente trylleformelen fra?

Mass

Uttrykket har vært kjent siden 1600-tallet, men opprinnelsen er uklar. Den vanlige oppfatningen går ut på at hokuspokus er en forvanskning av de latinske ordene for forvandlingen som finner sted under den katolske messen når brød og vin blir til Kristi legeme og blod: ”Hoc est enim corpus meum” – som kan oversettes med: ”Dette er mitt legeme”.

Denne forklaringen kan føres tilbake til året 1694 da erkebiskopen av Canterbury, John Tillotson, skrev i verket Sermons (Prekener): ”Mest sannsynlig er trylleformelen hokus-pokus ikke noe annet enn en forvanskning av hoc est corpus, en latterlig parodi på de katolske prestenes forvandlingstriks”.

En annen mulighet går ut på at formelen bare er et tøysevers og en variant av en annen kvasilatinsk trylleregle som heller ikke har noen virkelig betydning: Hax pax max deus adimax. Denne reglen ble brukt av tryllekunstnere alt på 1600-tallet. Begge reglene har en spennende klang, og trolig ønsket tryllekunstnerne å overbevise publikum om at de fremmedartede ordene virkelig hadde en magisk virkning.