Hottentot

Hvor stammer ordet hottentott fra?

Hottentotter var opprinnelig betegnelsen på befolkningsgruppen som levde helt sør i Afrika i området omkring Kapp det gode håp og Namibia.

Nederlandske kolonister far de første som tok ordet i bruk, på 1600-tallet. Betegnelsen refererte til den merkelige måten de innfødte snakket på, for språket hadde høye klikkelyder som lød som ”hott” og ”tott”. Senere ble det nederlandske ordet også brukt om folk som stammer.

Dette afrikanske urfolket het i virkeligheten khoikhoi og drev med kveg. De var dels fastboenede, dels nomadiske.

Hottentott er nedsettende

Uansett regnes betegnelsen nå som nedsettende.

Da innvandrerne tok i bruk områdene omkring Kapp det gode håp til landbruk, mistet khoikhoi-folket muligheten til å la kveget sitt gresse, og i løpet av et par generasjoner forsvant de fra den delen av landet.

Apartheidstyret i Sør-Afrika anerkjente ikke khoikhoi som et folk, men etter at apartheid ble opphevet på 1990-tallet, har den historiske identiteten blitt anerkjent og styrket. Det gjelder særlig nama – den største gruppen av khoikhoi-etterkommere.