Hvem fant på alfabetet?

Alfabetet vårt er helt genialt. Men hvem oppfant egentlig det første alfabetet, som minner om alfabetet slik vi kjenner det i dag?

Alfabetet vårt er helt genialt. Men hvem oppfant egentlig det første alfabetet, som minner om alfabetet slik vi kjenner det i dag?

Shutterstock

Alfabetet kjennetegnes ved at det, i motsetning til andre skriftspråk som for eksempel hieroglyfene, fremstiller lydene i talespråket. Da holder det å lære cirka 30 tegn i stedet for hundrevis av bilder eller symboler.

Alfabetet fra Ugarit er 3500 år gammelt

Men fagfolkene er ikke enige om hvem som fant opp alfabetet, og teoriene er flere. I lang tid har mange forskere likevel satset på Ugarit-teorien som er basert på funnet av av flere tusen leirtavler i den syriske oldtidsbyen av samme navn. Leirtavlene er rundt 3500 år gamle og skrevet med 30 ulike bokstaver som til sammen utgjør Ugarit-alfabetet.

Hvem som har skrevet tavlene og står bak alfabetet, vet man ikke, men det har sannsynligvis vært en person med kjennskap til flere av de kjente skriftformene på den tiden – blant annet hieroglyfene.

Egyptiske skrifttegn er de eldste forløperne til alfabetet

Tavlene fra Ugarit ble funnet i 1929 og ble lenge ansett for å være de eldste bevarte dokumentene i verden forfattet med alfabetisk skrift. Men i 1999 fant noen arkeologer en alfabetisk skrift i form av en inskripsjon på en kalkstein i Egypt. Man har datert inskripsjonen til mellom 1900 og 1800 f.Kr.

Det spesielle ved den er at den sikkert er utført av semittisk arbeidskraft fra vår tids Syria, som oversatte hieroglyfene til det første forsøksvise alfabetet. Likevel var det først mye senere, rundt 700–100 f.Kr., at romerne utviklet det latinske alfabetet som ligner det alfabetet vi benytter oss av i dag.