Går ski eller snøbrett fortest?

På ski fordeles kroppsvekten på to flater, mens den på snøbrett ligger an mot bare én flate. Men hva går egentlig fortest?

Skiing

Den høyeste hastigheten som er målt på ski, er ubegripelige 254,96 km/t, mens verdens-rekorden på snøbrett er på ”bare” 203,28 km/t. Men også under andre og mindre ekstreme omstendigheter vil ski gå fortere enn snøbrett.

Forskjellen skyldes først og fremst at friksjonen er større på et snøbrett. Riktignok har snøbrettet bare én kontaktflate mot snøen der skiene har to, men berøringsflaten – og følgelig også friksjonen – er større på et snøbrett.

Det skyldes blant annet at snøbrettet opprinnelig ble konstruert for å gjøre vågestykker med og ikke nødvendigvis for å kjøre fort, mens skienes utvikling i stedet har vært konsentrert rundt å øke hastigheten.

Stort sett er det vanskelig for en snøbrettkjører å holde balansen hvis man bare suser ned en eller annen løype. Man må svinge litt og justere, ting som bringer farten ned. En person på ski har derimot to støttepunkter og kan kjøre mer rett utfor.

Ski går fortere enn snøbrett

Selv om et snøbrett bare har én kontaktflate på snøen mot skienes to, går skiene likevel fortere. Det skyldes at skienes totale kontaktflate er mindre, og da blir også friksjonen mindre enn på et snøbrett.