Hvorfor får man blodsmak i munnen?

Under voldsomme anstrengelser kan man av og til kjenne en metallisk smak av blod i munnen – uten at det er noe blod å se. Hvor kommer smaken fra?

blodsmak i munnen

Mange idrettsfolk har kjent det.

Og når målstreken nærmer seg, skrur mosjonisten opp farten og gir alt hun eller han har igjen av krefter på den siste kilometeren. Det er viktig å sette ny personlig rekord.

Og det er nettopp idet utøveren presser seg til det ytterste at den kan bli merkbar: den metalliske smaken av blod i munnen. Årsaken til fenomenet skal være å finne i lungene.

Lungene er enkelt sagt bygd opp rundt et hovedluftrør som forgrener seg som et omvendt tre ned i lungene i mange og stadig tynnere luftrør. Ytterst på alle de tynne luftrørene sitter det noen ørsmå sekker, eller luftblærer, som kalles alveoler.

Menneskets lunge inneholder formidable cirka 300 millioner alveoler, og hver og en er viklet inn i et fint nettverk av blodårer. Alveolene er skilt fra de tynne blodkarene med en bare 0,2 mikrometer tykk membran, og det er gjennom den barrieren oksygenet vi puster inn, må finne veien til blodbanen.

Alveolenes vegger er imidlertid så tynne og skjøre at de faktisk kan gå i stykker. Utsetter man seg for hard trening, blir blodet pumpet rundt i kroppens blodkar med stor kraft, og trykket i de tynne blodårene rundt alveolene blir spesielt høyt på grunn av den lille omkretsen.

Dette kan i enkelte tilfeller ha som resultat at alveolveggen, som er tynnere enn det tynneste papir, rett og slett brister, og dermed trenger en ørliten mengde blodplasma ut i lungene.

Det dreier seg om mindre enn bagatellmessige mengder, men det er nok til å gi en smak av blod i munnen. Det er kanskje også et tips om å redusere farten en tanke.