Et frisparkmål krever ofte at ballen skifter retning ved hjelp av magnuseffekten.

© Shutterstock

Hvordan endrer en skruball retning i lufta?

Noen av de flotteste målene i fotball scores når ballen endrer retning i lufta, men hvordan er det mulig?

Når en fotballspiller sender ballen rundt en mur av motstandere og inn i målet, er det den såkalte magnuseffekten som får ballen til å skru.

For å utnytte magnuseffekten må ballen sendes av sted med en rotasjon rundt sin egen akse. Det får den ved å bli truffet litt ute på siden. Når ballen beveger seg, presser den seg gjennom lufta.

Luftstrømmen vil bevege seg ulik over ballens overflate fordi rotasjonen på den ene siden beveger seg mot lufta og bremser den, mens rotasjonen svinger med luftas retning på den andre siden.

På den siden som beveger seg med luftretningen, smyger lufta seg inn til ballens overflate, noe som bøyer av luftstrømmen en anelse, slik at det oppstår lavtrykk på den ene siden og høytrykk på den andre. For å utligne trykket skifter ballen retning.

Missiler og kuller utnytter samme effekt

Det er også magnuseffekten som står bak den skruende virkningen i andre idrettsgrener som golf og bordtennis, men faktisk spiller den også en avgjørende rolle i skytevåpen og missilsystemer.

En kule som avfyres fra et geværløp med høyreskru vil søke en anelse til venstre fordi spinnet også bøyer av lufta vertikalt på sin vei mot bakken.

Rotasjon i ballen skaper ulike luftstrømmer

En ball som roterer, vil interagere ulikt med lufta på hver side.

Det skaper den skruende magnuseffekten, som vi ser i for eksempel fotball.