Snakker astrologien sant?

Astrologien knytter enkelte karaktertrekk til bestemte stjernetegn. Er det noen form for vitenskapelig hold i det?

Forskerne har ennå ikke klart å bevise at det skal være en sammenheng mellom stjernetegn og personlighetstype. Nylig ble det foretatt en stor dansk-tysk undersøkelse der en gruppe psykologer gransket data fra over 15 000 mennesker for å se om det var noen forbindelse mellom fødselsmåned og personlighetstrekk. Forskerne hadde tilgang til to databaser som blant annet inneholdt personlighetsprofiler og opplysninger om intelligenskvotient og fødselstidspunkt. Selv for forskerne var resultatet overraskende entydig: De fant overhodet intet statistisk signifikant sammenfall mellom personenes fødselstidspunkt og registrerte karaktertrekk. I 2003 kom en australsk forsker og forhenværende astrolog, Geoffrey Dean, til en lignende konklusjon i en undersøkelse som omfattet 2000 personer som var født med få minutters mellomrom. I flere tiår fulgte Dean gruppen og undersøkte over 100 ulike faktorer, deriblant intelligens, sivilstatus og temperament, men uten å kunne påvise noen form for sammenfall eller likhet.