Veier sjelen 21 g?

Jeg har hørt at kroppen blir nøyaktig 21 gram lettere når man dør. Er det sant?

I spiritismens storhetstid, omkring år 1900, ble det gjennomført en rekke makabre forsøk der døende ble lagt på en spesialvekt og veid før, under og etter at døden var inntrådt. Mange av forskerne som utførte disse eksperimentene, rapporterte at det i dødsøyeblikket skjedde et plutselig og uforklarlig vekttap, som regel på 20–30 gram. Det tok man som bevis på at sjelen i akkurat det øyeblikket forlot kroppen. Vekttapet kan imidlertid også skyldes utånding og fordamping, og i dag mener de fleste forskere at resultatene i større grad gjenspeiler datidens holdning til sjelens eksistens enn et reelt fenomen.