Photo by Pascal Debrunner on Unsplash
Svinekjøtt

Hvorfor spiser ikke jøder og muslimer svinekjøtt?

Hvis det er én ting muslimer og jøder kan bli enige om, så er det at svinekjøtt ikke egner seg til å putte i munnnen.

Jøder og muslimer synes svinekjøtt er noe griseri

Jødenes forbud mot å spise svinekjøtt står å lese i tredje og femte Mosebok i Det gamle testamente. Det er mange hundre år eldre enn det tilsvarende forbudet i Koranen, men ikke desto mindre mener man at det er de samme forholdene som ligger bak forbudene.

Grisen har ofte vært sett ned på mange steder fordi den velter seg i søle og eter ekskrementer, og i Mosebøkene betraktes grisen som uren fordi den ikke tygger drøv, det vil si ikke lever av gress.

Jødene spiste ikke svinekjøtt i protest mot gammel religion

Men i Kanaan vest for elven Jordan hadde man spist svinekjøtt lenge før israelittene gjorde seg gjeldende – det er for eksempel funnet 5000 år gamle griseknokler under utgravninger, og noen av dem tyder på at grisen har vært brukt som offerdyr og altså vært hellig.

Protesten mot den gamle religionen i Kanaan kan ha vært en av årsakene til at de jødiske religiøse lovgiverne tok så kraftig avstand fra inntak av svinekjøtt.

Kjøtt ga mennesket en evolusjonær fordel

Selv om dagens jøder og muslimer ikke spiser svinekjøtt, så skal de være glade for at forfedrenes deres hadde en annerledes og mer variert smak. Forskerne mener nemlig at kjøtt ga mennesket en evolusjonær fordel.