Hvorfor går de islamske kvinnene med slør?

Jeg har hørt at Koranen slett ikke krever at kvinnene skal gå med slør. Hvorfor gjør de det da?

Muslimsk kvinne med slør sammen med barn
© Shutterstock

Det er riktig at det ikke står noe direkte påbud om slør i Koranen. Den teksten som ofte tas til inntekt for sløret, er Koranens sure 24, vers 31, som påbyr islamske kvinner ”å senke blikket, å være anstendige, å tildekke brystet og ikke fremvise sin ynde for fremmede.” I sure 33, vers 59, rådes kvinnene også til ”å trekke kappen rundt seg når de går ut”. Innenfor islam er tradisjonen med slør yngre enn selve religionen. Men lenge før islam oppsto, fantes tradisjonen blant annet i Syria og i Mesopotamia, det nåværende Irak. I en kodeks fra omkring 1100 f.Kr. fremgår det at gifte kvinner og anstendige døtre skulle bære slør utendørs. Hijab, som er en islamsk fellesbetegnelse for skille, forheng eller slør, ble i løpet av 1900- tallet et omdiskutert emne i mange islamske samfunn. I Egypt oppsto det en feministisk bevegelse som fikk mange kvinner til selv å forkaste sløret, mens vestlig orienterte herskere i henholdsvis Iran og Tyrkia rett og slett forbød kvinnene å bære slør. Begrunnelsen for forbudet var at sløret ble betraktet som et tegn på tilbakeståenhet.