Hvorfor folder man hendene når man ber?

Foldede hender på bok
© Shutterstock

Den vanligste forklaringen går ut på at foldede hender og lukkede eller nedslåtte øyne gjør at man lettere kan konsentrere seg om å be. Noen peker også på at de kryssede tommelfingrene danner et kors, mens hendene former en skål som er klar til å ta imot det Gud ønsker å gi. Luther anbefaler i sin katekismus fra 1500-tallet at man folder hendene før man ber bordbønn. Men på middelalderbilder ser vi at det var vanlig å folde hendene i bønn lenge før Luther uttalte seg. Bibelen rommer intet påbud om foldede hender under bønn. Der bønnestillinger blir omtalt, blant annet i Det gamle testamente og i brevene fra Paulus, er det ofte snakk om enten å be stående eller knelende med hendene vendt mot himmelen, eller å knele mens man berører gulvet eller bakken med hendene og ansiktet. Den mer innadvendte bønnestillingen med foldede hender og bøyd nakke passer kanskje bedre til Jesu ord om å unngå synlig (og kanskje selvgod) bønn i synagogene og på gatehjørnene. Man skal ikke demonstrere sin fromhet for andre, men heller være alene og be i det skjulte for å være sikker på at det bare er Gud man henvender seg til.