Hvorfor er Mekka bedesentrum?

Hvorfor vender muslimer hodet mot Mekka når de ber? Og hvordan finner de riktig retning å be i?

Ka'baen i Mekka
© Shutterstock

Over en milliard muslimer i verden vender fem ganger daglig hodet mot Mekka i Saudi-Arabia i bønn. Det skyldes at islams viktigste helligdom, den terningformede bygningen Kaba, ligger midt på gårdsplassen i den store moskeen i Mekka. Mekka er imidlertid ikke islams opprinnelige bederetning. Da Muhammed, som var født i Mekka, begynte å motta sine åpenbaringer i år 610, valgte han Jerusalem som retningsgivende, fordi han så seg selv som den siste av en rekke jødisk-kristne profeter. Det avviste imidlertid representanter for disse trosretningene både i Mekka og Medina, som han utvandret til. I 630 inntok han Mekka, renset Kaba for avgudsbilder og la deretter bederetningen mot Mekka. På alle moskeer som er bygd etter 630, er bederetningen, qibla, angitt på en vegg. Hvis man befinner seg langt fra en moské, kan man bruke et qibla-kompass eller et kart som tar hensyn til jordklodens krumning.