Hvorfor er 13 et ulykkestall?

Jeg var nylig på en fest der verten var ute av seg fordi vi etter avbud endte med å være 13 til bords. Hvorfor er tallet 13 så illevarslende?

Uhyggelig skygge med tallet tretten i bakgrunnen
© Shutterstock

Forklaringen på uviljen mot 13-tallet finner vi i Det nye testamente, der Jesus og disiplene var 13 til bords ved den siste nattverden. Der ble det avslørt at Judas ville forråde Jesus. 13 er altså én for mange ved bordet, og ifølge folketroen er det et varsel om at én i selskapet vil dø før året er omme. Det kan innvendes dels at tallet på Jesu disipler faktisk var 12 – gruppen besto altså hele tiden av 13 – og dels at det etter den berømte nattverden var to som døde, nemlig Jesus – og Judas, som angret på forræderiet og hengte seg. I Paris har det til og med vært en spesiell gruppe mennesker, ”les quatorzes” (de fjorten) som levde av å øke antallet gjester i selskaper fra 13 til 14. Andre steder har man løst problemet ved å la en av gjestene spise på kjøkkenet eller ved å invitere hunden med til bords. 13-tallet mangler også ofte i gatenumre og hotelletasjer. Men ikke alle folk har regnet 13 som et uheldig tall. Hos mayaene fantes det 13 himler med hver sin gud, mens aztekerkalenderen var delt inn i perioder på 13 dager.