Hvorfor endrer påsken dato?

Selv om påskens datoer varierer, er det system i sakene.

crucifixion
© Creative Commons

Jesus døde under den jødiske påskefesten, som ligger på en fast dato og er jødenes største høytidsdag. Den kristne påsken har røtter i jødenes påskefest, men allerede i oldkirken var det uenighet om tidspunktet for påskefesten.

Påske etter fullmåne

Noen kristne menigheter holdt påsken på en bestemt dato som jødene, men denne dagen falt sjelden på en søndag, som de fleste kristne ville feire som dagen for oppstandelsen.

Flertallet av de tidlige kristne holdt derfor festen på den første søndagen etter påskefullmånen, altså første fullmåne etter vårjevndøgn.

Fastlagt i 325 e.Kr.

Tradisjonen med å legge påskedagen til en søndag seiret til slutt, idet dette tidspunktet ble vedtatt på kirkekonsilet i Nikea i 325 e.Kr.

Tidspunktet for påsken vil derfor variere etter når det er fullmåne i ukene etter vårjevndøgn. Påskedag er første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn.

Påskedagen kan tidligst feires 22. mars, tidlig påske, og senest 25. april, og da snakker vi om sen påske.