Shutterstock

Hvilken religion er eldst?

Vet man hvilken av de store religionene som oppsto først?

Det er umulig å si nøyaktig hvilken religion som er eldst. Flere religioner har utspring i naturreligioner og tidlige former for gudsdyrkelse, og opprinnelsen til dem fortaper seg i urtiden. Men ser vi på skriftlige kilder, regnes hinduismen normalt som den eldste av nåtidens religioner. De eldste hinduistiske skriftene er de fire vedaene, og visse deler av dem er nedskrevet cirka 1500 f.Kr. Noen mener at jødedommen er eldre, med røtter tilbake til Abrahams tid, det vil si omkring 1800 f.Kr. Men den første nedskrevne utgaven av Toraen, jødenes hellige bok, er datert til cirka 1400 f.Kr.