Hvem var forfattere av Bibelen?

Vet vi hvem Markus, Lukas og de andre evangelistene var?

Gammel bibel med sverd foran
© Shutterstock

Det står riktignok ikke bare en enkelt forfatter bak de bibelske tekstene. Men faktisk er det bare svært få bidragsytere vi kan sette navn på. Bibelens vidt forskjellige tekster kan heller ikke oppfattes som et sammenhengende litterært verk, noe den lange tilblivelsesperioden er et bevis på. Tekstene er nedskrevet over et tidsrom som strekker seg fra omkring 600 f.Kr. til 200 e.Kr. Det står med andre ord flere generasjoner av forfattere bak de bibelske tekstene, og deres identitet er i de fleste tilfellene skjult i en fjern oldtid. En av de få som kan identifiseres med sikkerhet, er Paulus. Men å oppfatte Moses som forfatter av Mosebøkene eller Markus, Johannes, Lukas og Matteus som forfattere av evangeliene gir ingen mening. Navnene står for tenkte forfattere eller mytologiske skikkelser. Hvem som faktisk skrev ned tekstene første gang, vet vi heller ikke mye om. Derimot er det sikkert at de fleste tekstene til å begynne med har eksistert som muntlig overlevering, som først i tidens løp har fått skriftlig uttrykk. Forfatterne har uten tvil vært høyt utdannede religiøse spesialister og historikere, som gjennom tidene har formulert de religiøse forestillingene som rådet i samtiden. Tekstene har ikke vært redigert sammen fra begynnelsen av, men er blitt valgt ut etter hvert – og ikke uten debatt. Bibelens redaksjonshistorie gjenspeiler den politiske og historiske utviklingen omkring Øst-Middelhavet, i Midtøsten og Sør-Europa. Tekstene er blitt sortert slik at nettopp de elementene som passet til redaktørenes – og trolig de religiøse makthavernes – oppfatning er kommet med. For kristne, og til en viss grad for muslimene, er hele Bibelen av betydning, mens jødene avviser Det nye testamente. Bibelen er derfor ikke én og samme bok for jøder og kristne, og de tekstene man deler, tolkes vidt forskjellig.