Hva er tungetale?

På TV har jeg sett troende som ”talte i tunger”. Men hva går det egentlig ut på?

Øye rullet tilbake
© Shutterstock

Overalt der tungetale praktiseres, er det nært knyttet til spesielle religiøse ritualer. Tungetale oppstår når mennesker i forbindelse med disse religiøse ritualene kommer i en spesiell form for transe, der de gir fra seg merkelige lyder: De taler ”i tunger”. Fenomenet har vært kjent helt fra oldtiden og til i dag, og finnes i en lang rekke kulturer. Undersøkelser har vist at tungetalen er ensartet overalt og nærmest inndelt i takter som musikk. Ofte dreier det seg om lyder som den talende ikke har i sitt normale språk. Fordi tungetale er knyttet til religiøse ritualer, er den verken spontan eller ukontrollert. Nye medlemmer av pinsebevegelsen taler for eksempel ikke i tunger med en gang. Men når de er blitt fortrolige med omgivelsene og har funnet seg til rette, kan tungetalen vise seg. Ofte vil en person som har spesielt gode anlegg for å tale i tunger, raskt oppnå en spesiell status i menigheten. Man må derfor også være forberedt på at mennesker som taler i tunger, av og til spiller skuespill i stedet for å vente på at den riktige transen innfinner seg.