Shutterstock
De syv dødssynder - gjerrighet

Hva er de syv dødssynder?

Latskap og grådighet er to dødssynder som ifølge katolsk teologi er et bevisst brudd på Guds lov.

De syv dødssynder

Allerede omkring år 600 lagde pave Gregor den store en liste over dødssynder.

Listen ble senere endret, og omfattet til slutt de syv dødssyndene som vi kjenner i dag.

De syv dødssynder er:

  • Hovmot
  • Gjerrighet
  • Utukt
  • Misunnelse
  • Fråtseri
  • Vrede
  • Livslede eller latskap, særlig åndelig latskap

I tradisjonell katolsk teologi skjelnes det mellom tilgivelige synder og dødssynder, der dødssynden er et menneskes opprør mot Gud – altså en bevisst overtredelse av hans lover.

Hvis ikke dødssynden blir skriftet og tilgitt, fører den uunngåelig til åndelig død og fortapelse.