Hva døde Jesus av på korset?

Har man en oppfatning om hva Jesus rent medisinsk døde av på korset? Og hvor lang tid kan hele dødsforløpet ha tatt?

korsfestelse på bakke
© Shutterstock

Det var trolig en kombinasjon av kvelning, blodtap og væskemangel som førte til Jesu død. Det er resultatet som amerikanske leger og forskere ved Mayo-klinikken kom frem til da de for noen år siden gransket metodisk både de historiske kildene rundt Jesu korsfestelse, de forskjellige versjonene av Det nye testamente og det man i sin alminnelighet vet om romerske henrettelsesmetoder fra den angjeldende epoken. Begivenhetene som endte med korsfestelsen, strakte seg over to dager, og i denne perioden ble Jesus utsatt for fysisk vold gjentatte ganger. Etter pågripelsen i Getsemane fikk han bind for øynene og ble slått i ansiktet med knyttede never. Deretter ble han pisket, fikk en tornekrone på hodet og ble tvunget til å bære tverrbjelken til sitt eget kors. Særlig piskeslagene var alvorlige – de ble trolig utført med stor brutalitet. De ga store, åpne kjøttsår og forårsaket et betydelig blodtap. Turen opp bakken til Golgata var fysisk utmattende og bidro til å forverre situasjonen. Selve opphengingen på korset med nagler gjennom håndledd og føtter var neppe dødelig. Til gjengjeld er stillingen som kroppen anbringes i slik at det blir problematisk å trekke pusten. Når armer og skuldrer skal bære kroppsvekten, blir det smertefullt å puste ut, og resultatet er at man kveles langsomt. Forskerne mener at Jesus døde fra tre til seks timer etter at han var hengt på korset, og det var ualminnelig kort tid. Det var ikke uvanlig at de dødsdømte ble hengende i flere døgn før de endelig fant fred.