Har sufier samme religion som andre muslimer?

Sufier interesserer seg verken for penger eller makt. De er muslimer og forsøker å komme så nær Gud som mulig.

Dancing dervish

Sufiene er en type muslimer som finnes innen både sunni- og shiaislam. De bruker livet på å komme så nær Gud som mulig, og er verken interessert i å skaffe seg penger eller i å få makt.

Ordet sufi stammer fra det arabiske ordet for ull og henspiller på sufienes grove og nøkterne ulldrakt. Mange sufier eier nesten ingen ting, og en del bor i klostre som ledes av sufimestere, og som de går ut fra når de vandrer rundt og tigger nesten som tiggermunker.

Flere sufier er berømte for dikt og musikk som er kunstformer som fører dem nærmere Gud. Sufiene kan også oppnå nærhet ved å unngå mat eller drikke i lengre tid eller ved å lese høyt fra Koranen til de har hensatt seg i en form for transe. Tilstanden kan også oppnås ved å danse rundt og rundt til musikk. Noen tyrkiske sufier er berømt for sin dans der de nesten ser ut som snurrebasser. De blir kalt dansende dervisjer.

Når en kjent sufimester dør, besøker tilhengerne ofte graven for å ta del i kraften hans. Men mange islamske teologer regner dette som en form for helgen-dyrkelse og blasfemi som særlig de ortodokse muslimene misliker.