Fantes Babels tårn i virkeligheten?

Jeg har hørt om Babels tårn som skulle nå helt til himmels. Hva slags tårn var det, og har det virkelig eksistert?

Maleri av Babel tårn
© Shutterstock

I 1. Moseboks 11. kapittel blir det fortalt at hele menneskeheten snakket samme språk da de slo seg ned i Sinear (Mesopotamia) der de satte i gang å bygge en by og et tårn som skulle strekke seg helt til himmels. Det måtte de holde opp med, for Gud la noen hindringer i veien fordi han syntes at menneskene var blitt litt for freidige. Han spredte dem ut over hele Jorden og lot dem snakke forskjellige språk slik at de ikke lenger skjønte hverandre. Fra da av het stedet Babel, som betyr forvirring på hebraisk. Men det har ingenting med Babylon å gjøre – det siste er den greske utgaven av det akkadiske ordet babili, som betyr ”gudenes port”. Tårnet som omtales i 1. Mosebok er trolig en ziggurat – en form for trappepyramide av steiner av brent leire med et tempel på toppen. I Mesopotamia (dagens Irak) har man funnet spor av ziggurater helt fra år 4000 f.Kr. Det fantes også en ziggurat ved navn Etemenanki i Babylon. Tårnet nevnes første gang i en inskripsjon fra 680 f.Kr., men det er mye eldre og kan faktisk godt ha gitt inspirasjon til beretningen om Babels tårn.