Er Jesus en historisk person?

© Public Domain

Sammenlignet med det historikerne pleier å ha av kildemateriale om personer som levde for 2000 år siden, er Jesu eksistens ganske bra dokumentert.

Flere nokså uavhengige kilder omtaler en som ble kalt Kristus.

De viktigste kildene til Jesu liv er de fire evangeliene som står i Det nye testamente. Vi vet ikke sikkert hvor gamle evangeliene er, men man tror de ble skrevet mellom 60 og 90 år etter Jesu fødsel.

Bibelforskerne tror Markusevangeliet er det eldste, og at Matteus og Lukas har visst om og benyttet seg av Markus’ beskrivelser. Men Johannesevangeliet er helt annerledes, og de ulike evangeliene styrker troen på at Jesus var en person som virkelig har eksistert.

I tillegg til evangeliene er Paulus’ brev til Korinterne viktige kilder til Jesu liv. Brevene ble skrevet 10–20 år etter Jesu død.

Jesus er kjent fra jødiske og romerske skrifter

Den jødiske offiseren og historieskriveren Josefus (37–100 e.Kr.) nevner Jesus ganske kort, og de jødiske skriftlærde, rabbinerne, har også sporadisk omtale av Jesus.

Han kalles romersk soldat og uekte sønn av Maria, og det fortelles at Jesus ble hengt på påskeaften.

Den romerske historikeren Sueton (70–130 e.Kr.) skriver om Jesus at keiser Claudius drev jødene bort fra Roma på grunn av ”en viss Chrestus”.

Også den berømte romerske historikeren Tacitus nevner Jesus. Tacitus forteller at keiser Nero i år 64 ga de kristne skylden for at Roma brant, og at de kristne hadde tatt navnet etter Kristus.