Er det noen mennesker som har dødd av voodoo?

I skrekkfilmer ser vi ofte at folk ved hjelp av voodoo blir drept eller gjort til levende døde, såkalte zombier, men er dette virkelig mulig?

Haiti er det stedet som er best kjent for voodoo, en religion som gjennom transe bringer medlemmene i kontakt med gudenes verden. Det var vestafrikanske slaver som brakte religionen med seg fra hjemlandet. På slutten av 1700-tallet startet slavene et opprør på grunn av den grusomme behandlingen de ble utsatt for på Haiti. På denne tiden oppsto de hemmelige voodooselskapene der medlemmene sverget hverandre troskap og straffet sine hvite herrer med døden ved å ha gift i maten deres. Det har gått mange uhyggelige rykter og historier om voodoo, men etter nærmere granskning har de vist seg å være usanne. Ifølge ryktene blir ofrene for voodoo lammet av en gift slik at de kan begraves levende og siden gjenoppvekkes som viljeløse zombier. Forskjellige former for gift sies også å bli brukt i forbindelse med alvorlige forbannelser, der man overfaller offeret og gnir litt av giften inn i en skramme i huden. Ikke noe av dette er noen gang blitt dokumentert. Det er mer sannsynlig at en muntlig forbannelse er så skremmende for mennesker som tror på denne religionen, at de kan sykne bort og dø av angst. Mennesker som i dag blir utsatt for voodooforbannelser, er som regel folk som har forsyndet seg mot voodooselskapets uskrevne moralske regler. Disse reglene går blant annet ut på at man ikke må være grådig, man skal respektere sine medmennesker og ikke fornærme noen av selskapets medlemmer. Man må heller ikke være illojal mot sin familie eller spre sladder. Overtrer man disse reglene, kan man bli utsatt for en forbannelse som betyr utstøtelse av fellesskapet. Det medfører en slags sosial død, som i noen tilfeller kanskje kan gjøre offeret så redd og fortvilet at vedkommende faktisk dør.