Derfor er ateister mer intelligente enn religiøse mennesker

Et nytt forskningsprosjekt mener å ha avdekket årsaken til at ateister har høyere intelligens enn personer som bekjenner seg til en tro.

Religiøse mennesker reagerer mer instinktivt og mindre reflektert på verden, konkluderer ny forskning

© Shutterstock

Ateister er mer intelligente enn religiøse mennesker, og det skyldes at ateistene er flinkere til å tøyle sine instinkter og handle rasjonelt i stedet.

Det er konklusjonen i en studie som et nederlandsk-britisk forskerteam står bak.

Gud gjør deg gjennomsnittlig dummere

Bakgrunnen for forskningsprosjektet er forskning fra 2013, som viste en klar sammenheng mellom ateisme og høyere intelligens.

Den gangen sammenlignet forskerne resultater fra 63 ulike forskningsprosjekter om sammenhengen mellom religion og intelligens.

Konklusjonen var og er klar: Troende mennesker er i gjennomsnitt mindre intelligente enn ikke-troende.

Og det er den sammenhengen forskerne nå mener å ha funnet årsaken til.

Religion er et grunnleggende instinkt

Det nederlandsk-britiske forskerteamet baserer sin forskning på det såkalte savanne-IQ-prinsippet: At vi fysiologisk fortsatt ligner på de første menneskene, som levde på savannen, og at instinktene våre derfor også er de samme.

Forskerne påpeker at tro og religiøs atferd kan sidestilles med menneskets andre grunnleggende instinkter, som alle forsterkes av for eksempel stress og faresignaler.

Nettopp evnen til å sette til side instinkter og handle rasjonelt er koblet til en høyere intelligens.

For ordens skyld understreker forskerne at det er en gjennomsnittlig tendens.

Så selv om religiøse mennesker i gjennomsnitt er mindre intelligente enn ikke-troende, så finnes det massevis av høyt begavede troende og massevis av ateister som er dumme som brød.