Shutterstock

Den hellige gral

Nattverdsbeger samlet opp Jesu blod.

Hva er bakgrunnen?

Den hellige gral omtales ikke i Bibelen og nevnes først i skrifter fra middelalderen. Ifølge disse kildene er gralen et beger som sto under Jesu kors og samlet opp hans blod. Noen steder er gralen identisk med det begeret som Jesus bød rundt med vin under den siste nattverden. Senere ble den derfor kalt den hellige gral – san gral, som deretter ble til sang real (kongelig blod). Ifølge nyere gralhistorier som Da Vinci-mysteriet, er ikke gralen en gjenstand, men etterkommerne som Jesus fikk med Maria Magdalena.

Hvor har vi lett?

Gralen er særlig blitt lett etter på flere steder i Storbritannia, blant annet Glastonbury Tor og Roslin Castle. Men man har også prøvd å lokalisere den på så forskjellige steder som Istanbul, Genova, Valencia og i USA.

Sjanse for å gjøre et funn

Det er meget tvilsomt om den hellige gral virkelig har eksistert, særlig fordi den første beskrivelsen stammer fra 600-tallet. Om den har eksistert, er det lite trolig at den har overlevd frem til i dag.