Shutterstock

Nei! Jorda er ikke flat

Jorda er flat som en pannekake, månelandingene fant aldri sted, og World Trade Center ble sprengt. Konspirasjonsteoriene er mange og fantasifulle – men vitenskapen sabler ned argumentene.

Allerede på 300-tallet f.Kr. erklærte filosofen Aristoteles at jorda er rund fordi han hadde sett hvordan stjernehimmelen endrer utseende etter avstanden til ekvator.

Men i dag, 2300 år senere, finnes det flere grupper som mener at jorda i stedet er en flat skive, og at bilder av den runde jorda er fabrikkert.

Teorier om en flat jord har blitt nevnt av flere opp gjennom historien, men våre dagers såkalte «flat earthers» bruker særlig boken «Earth Not a Globe» fra 1865.

Her framsetter forfatteren Samuel Rowbotham en fantasifull teori som motsier mange århundrer med vitenskap om den runde jorda.

Flat jord er omgitt av is

Flat jordtilhengere mener blant annet at Antarktis ikke er omgitt av vann, men i stedet er en 50 meter høy isbarriere som ligger rundt jordskiven.

Sol og måne går i sirkler

Sola og månen beveger seg i fastlagte, vannrette, sirkulære baner over jorda. De skifter bane etter årstidene, slik at sola står høyt på himmelen om sommeren og lavt om vinteren.

Antarktis er en ismur

Antarktis er en 50 meter høy isbarriere rundt jorda. Ingen har vært på den andre siden av muren fordi klimaet er for ekstremt – og dessuten ville myndighetene stoppe utforskere før de når fram.

Tyngdekraften er bevegelse oppover

Tyngdekraften eksisterer ikke. Gjenstander blir presset ned mot jordas overflate som et resultat av at den flate jorda hele tiden akselereres oppover av mørk energi eller en ukjent universell akselerator.

Tyngdekraften må være oppspinn

Tyngdekraften finnes heller ikke – vi holdes på bakken av en kraft som flytter skiven oppover stadig raskere. Trykket fra akselerasjonen skaper et flytende lag under jorda og holder de tektoniske lagene samlet.

Som en utløper av Samuel Rowbothams verker ble The International Flat Earth Research Society stiftet i 1956.

Den nyeste delen av bevegelsen begynte i 2004, da det mest kjente internettforumet for gruppen – Flat Earth Society – ble opprettet. Gruppen arbeider for å avsløre myndigheters falske påstander om at jorda er rund.

© henning dalhoff/NOAA/Alan Dyer/Visuals Unlimited/Science Photo Library/shutterstock

Fakta viser at jorda er rund

Konspirasjonsteoretikere avviser bilder av jorda sett fra rommet som bevis for at den er rund. Men likevel finnes det en overflod av fysiske beviser for at planeten vår er nesten kulerund.

© henning dalhoff/NOAA/Alan Dyer/Visuals Unlimited/Science Photo Library/shutterstock

Formørkelser har rund skygge

En måneformørkelse skjer når jorda står mellom sola og månen og kaster skygge på månen – en umulighet i flatjordsverdenen. Dessuten er jordas skygge på månen tydelig avrundet, og den eneste formen som alltid kaster en rund skygge uansett vinkelen, er en kule.

© henning dalhoff/NOAA/Alan Dyer/Visuals Unlimited/Science Photo Library/shutterstock

Antarktis er et kontinent

Mange fakta viser på at Antarktis er et kontinent: Flere ganger har forskere seilt hele veien rundt Antarktis, mange bilder er tatt av kontinentet fra fly, og mange
ekspedisjoner til fastlandet beviser at Antarktis ikke er en 50 meter høy ismur.

©

Jorda blokkerer stjerner

De samme stjernene er ikke synlige fra alle steder på jorda. Fenomenet kan bare forklares med at jorda er rund, og at krummingen blokkerer for utsynet til deler av himmelen. Hvis jorda var en flat skive, ville stjernene ha vært synlige uansett hvor himmelen betraktes fra.