Når oppsto verdensførste avis?

mann leser avis på sløret bakgrunn
© Shutterstock

Den første egentlige avisen var romernes Acta diurna (dagens hendelser) som ble etablert i år 59 f.Kr. etter oppfordring fra Julius Cæsar. Acta diurna utkom hver formiddag i Romerrikets best organiserte epoke, mens den i andre perioder bare ble utgitt en gang i uken. Den var håndskrevet og ble produsert av rundt 30 lærde slaver, som skrev etter diktat. Avisen kom alltid ut i Roma først, før en ryttertjeneste deretter distribuerte den til hele Romerriket. Etter hvert som avisen nådde de romerske byene i Europa, Nord-Afrika og Midtøsten, ble den skrevet av og mangfoldiggjort i nye opplag, og romerne sørget også for at avisen ble lest høyt på byenes torg og åpne plasser. På den måten fikk også de som ikke kunne lese, tilgang til tidens nyheter.