Shutterstock

Når ble pengene oppfunnet?

Vet man hvem som oppfant penger? Og når?

De første ”pengene” var naturalier som kveg, perler og salt. Langt tilbake i historien brukte menneskene også edelmetaller som betalingsmiddel, og det var ut fra den tradisjonen at de første egentlige myntpengene ble skapt i Lydia i Lilleasia omkring 600 f.Kr. Myntene var lagd av en naturlig legering av gull og sølv kalt elektron. Men ikke lenge etterpå begynte man også å lage mynter av rent gull, sølv og bronse.

Nøyaktig hvem som fikk ideen til å lage mynter, vet man ikke, men de spredte seg i de følgende århundrene til hele middelhavsområdet. De første seddelpengene, som ikke hadde verdi i seg selv, stammer fra Kina under Song-dynastiet 960–1279 e.Kr. De første vestlige pengesedlene ble utstedt mye senere. Det skjedde i Sverige i 1660-årene.