Julemyte: Var Maria jomfru da hun fikk Jesus?

Maria er blitt framstilt som kristendommens moderlige og rene skikkelse, som mirakuløst ble gravid med Guds sønn. Der er imidlertid en annen forklaring på jomfrueligheten enn det vi har tenkt.

Som et av verdens aller største mirakler ble den unge Maria gravid og fødte en sønn uten å ha vært sammen med en mann.

«Jomfru» var en oversettelsesfeil

En nærliggende forklaring på at Jomfru Maria ble gravid som jomfru, er en enkel oversettelsesfeil.

I Det gamle testamentet forutser jødiske profeter nemlig at en «ung kvinne» vil føde en sønn. Da den hebraiske teksten ble oversatt til gresk, ble det hebraiske ordet alma, som betyr «ung kvinne», oversatt til det greske ordet parthenos – «jomfru».

Det hebraiske ordet for jomfru, betula, fins derimot ikke i Det gamle testamentet.

Jomfrufødsel gjorde Jesus salgbar

De fleste forskere er enige om at Jesus er en historisk person, men ingen kjenner til detaljer omkring unnfangelsen. Evangeliene er heller ikke enige om forløpet.

Ifølge evangelistene Matteus og Lukas var Maria blitt gravid ved Den hellige ånd, og derfor jomfru da hun fødte Jesus. Hos Johannes omtales Josef derimot som far til Jesus.

Forskerne mener at evangelistene hadde en sterk interesse i å spre læren om jomfrufødsel fordi det gjorde Jesus mer salgbar blant romerne.

I den romerske og greske antikken var det nemlig en vanlig forestilling at viktige personer var blitt til ved et møte mellom en gud og en jomfru.