Julemyte: Var Betlehemsstjernen en ekte stjerne?

Kometer og planeter skapte sjeldne synsbedrag på himmelen i årene rundt Jesu fødsel. Astronomer har 3 teorier om hva de vise menn så på himmelen.

© SHUTTERSTOCK

«Og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil den ble stående over stedet der barnet var».

Slik skildrer Mattheusevangeliet Betlehemsstjernen, som ifølge Bibelen ledet de såkalt vise menn til Jesus.

Ledestjerne var synsbedrag

I dag tviler astronomene på at en stjerne viste seg over Betlehem. De fleste heller til at beretningen om stjernen bygger på et synsbedrag.

I årene rundt Jesu fødsel dukket det nemlig opp flere særegne himmelfenomener. Det gjelder for eksempel en rekke kometer og sjeldne planetkonjunksjoner mellom Jupiter og Saturn.

Muligheten for en eksploderende stjerne, en såkalt supernova, kan astronomene heller ikke utelukke.

Betlehemsstjernen kan være supernova

Flere himmelfenomener kan ha vært årsak til Bibelens beretning om stjernen over Betlehem, og astronomene har tre teorier om den lysende stjernen som de ikke kan utelukke.

Komet

© Shutterstock

Kometer er himmellegemer som består av støv og is. De beveger seg i baner rundt solen og blir synlige når de reflekterer solens stråler.

I år 5 f.Kr. observerte kinesiske astronomer en rekke kometer som kan ha vært opphav til beretningen om Betlehemsstjernen.

Konjunksjon

© Shutterstock

Konjunksjon er den mest utbredte forklaringen på himmelfenomenet som kan ligge til grunn for Betlehemsstjernen.

Konjunksjonen er et optisk bedrag som gjør at når to planeter krysser hverandres baner, ser det fra jorden ut som om de smelter sammen til ett lysende himmellegeme.

I år 7 f.Kr. forekom hele tre konjunksjoner mellom Jupiter og Saturn.

Supernova

© Shutterstock

Supernova er betegnelsen for en stjerne som eksploderer.

Det er ingen kjente supernovaer i tiden rundt Jesu fødsel, men astronomer kan likevel ikke avvise at beretningen om Betlehemsstjernen kan ha sprunget ut av en supernova.