Shutterstock
Jesus

Har Jesus fødselsdag 24. desember?

Vi feirer Jesus’ fødselsdag 24. desember, men står ikke noe i Bibelen om at Jesus ble født i desember.

Jesus' fødselsdag er ukjent

Når kristne feirer jul i slutten av desember måned, skyldes det ifølge tradisjonen at Jesus ble født natten mellom 24. og 25. desember.

Feiringen av Jesu fødsel henger mer sammen med de førkristne tradisjonene, for det står ingenting i Bibelen om at Jesus ble født i desember måned. Blant forskerne er det verken enighet om fødselsdato eller fødselsår.

Romere og vikinger valgte desember

Når julen likevel feires i slutten av desember, skyldes det trolig at romerne, før de ble kristne, feiret midtvintersfest 25. desember.

På mange måter minnet romernes fest om høytiden vikingene feiret i slutten av desember. Navnet «jul» minner til forveksling om den hedenske norrøne festen «jól», som var en fest for vintersolverv. Her feiret skandinavene at lyset vendte tilbake.

Solnedgang ved vintersolverv

Vintersolverv faller som regel den 21. eller 22. desember, og dagen markerer årets korteste dag.

© Shutterstock

De kristne fortsatte den gamle tradisjonen, men forklarte den i stedet med Jesu fødselsdag. I den østlige delen av Romerriket insisterte man imidlertid på å feire dagen 6. januar. Den tradisjonen holdes stadig i hevd i for eksempel Russland.

Bibelen nevner ulike fødselsår

Evangeliene gir ikke klar beskjed om Jesu fødsel. Ifølge Matteus ble Jesus født under kong Herodes, dvs. senest i år 4 f.Kr. Men i Lukas-evangeliet står det «at det skjedde i de dager» da Quirinus avholdt folketelling, noe som peker på år 7 e.Kr.

Selv om forskerne ikke er enige, heller de fleste til år 4 f.Kr.

Bibelen nevner ikke noen dato, men på 300-tallet begynte kristne å feire Jesu fødsel i desember.

Det var den romerske keiseren Aurelian som innførte midvinterfesten 25. desember, da de feiret en populær romersk solgud.

Ved å feire Kristus samme dag satset de kristne på å fortrenge guden til fordel for Jesus.