Julemyte: Ble Jesus født i Betlehem?

At Jesus ifølge Bibelen ble født i Betlehem, henger ifølge historikere sammen med behovet for å koble ham til kong David. Josef og Maria hadde nemlig ingen grunn til å dra til byen.

I Bibelen står det ingenting om at Maria red på et esel.

© Shutterstock

Ifølge Juleevangeliet dro den gravide Jomfru Maria og hennes forlovede, Josef, fra sitt hjem i Nasaret til Betlehem for å skrives inn i keiser Augustus’ manntall.

Da paret endelig nådde frem, fødte hun Jesus og la ham i en krybbe.

Josef og Maria ble hjemme

Det er godt dokumentert at romerne gjennomførte flere folketellinger i årene rundt Jesu fødsel.

Kildene forteller imidlertid ikke at borgerne skulle telles i fødebyen – noe som kunne bety lange reiser.

Avstanden mellom Betlehem og Nasaret er rundt 100 kilometer i luftlinje, og det var etter datidens målestokk langt, uansett om reisen ble foretatt til fots eller på eselrygg.

I praksis ville reisen ha vært enda lenger, for paret ville trolig ha valgt en rute utenom området Samaria.

Ifølge flere kilder var forholdet mellom jøder og samaritanere svært anstrengt, og reisende jøder risikerte å bli plyndret eller drept hvis de viste seg der.

Etter all sannsynlighet ble Josef og Maria altså hjemme i Nasaret.

Paret unngikk farlig by

Området ved østkysten av Middelhavet var under romersk herredømme. Det jødiske samfunnet var preget av innbyrdes konflikter og kamper med romerne.

Jødenes profeter hadde lovet at jødene snart skulle få en frelser.

Så når Bibelen forteller at Jesus ble født i Betlehem, skyldes det ifølge historikerne at byen ble betraktet som kong Davids fødeby – og profeter hadde spådd at jødenes frelser skulle fødes her.

Hvis reisen fra Nasaret til Betlehem fant sted, kunne den ha foregått langs flere ruter. Det jødiske paret har trolig reist i en stor bue utenom Samaria.