Hvor bor julenissen?

I USA kommer han fra Nordpolen, mens finnene tviholder på at han bor i Finland. Julenissen er en etterspurt herre.

Santa Claus and reindeers

Hvor bor julenissen? Spørsmålet har vært opphav til mange historier og diskusjoner i tidens løp og har ført til noe i nærheten av diplomatiske kriser mellom nasjonene.

Fordi kommersielle krefter i stadig stigende grad overtar julen, har det kommet et økende antall forslag om gavegiverens endelige adresse. Etter nordamerikansk tradisjon holder nissen til på Nordpolen, noe tegneren Thomas Nast i høy grad må ta ansvaret for, siden det var han som i 1866 lanserte nettopp dette adresseforslaget.

Andre land har foretrukket å plassere julenissen innenfor egne grenser. Ifølge dansk tradisjon bor han på Grønland, mens finnene meget bestemt hevder at han bor like utenfor byen Rovaniemi – opprinnelig bodde han på et øde og isolert fjell nordøst i Finland, men det var litt for langt unna og mer besværlig å markedsføre. For øvrig vet enhver nordmann at julenissen faktisk er norsk, og at finnenes julenisserov spiller liten rolle og ikke er noe å ta altfor høytidelig.

I andre fortellinger har han bodd både i Tyrkia og på et fjernt og øde sted langt mot nord i Russland. Det første alternativet er ikke noe dårlig forslag, for det var der Sankt Nikolaus, julenissens stamfar, kom fra.

Et nokså nytt forslag går ut på at han har tilhold i fjellene på grensen mellom Kirgisistan og Kasakhstan. Av logistikkmessige årsaker et dette svært praktisk når gavene skal deles ut. Lokaliseringen har for øvrig fått kirgisiske myndigheter til å love å kalle opp et fjell etter julenissen.

I noen land gjør man ikke så mye ut av hvor han bor, det gjelder både i Sverige og her til lands, og i Nederland er bostedet også litt mer diffust, selv om den nederlandske julenissen Sinter Klaas pleier å ankomme med skip fra Spania.

Kilder: en.wikipedia.org: Santa Claus www.kristendom.dk www.historie-online.dk