Hvem var de tre vise menn?

Historien om barselbesøket i stallen ved Betlehem er vel kjent, men vet vi hvem og hvor mange de var?

© Shutterstock

De tre vise menn, de mystiske kongene eller de skriftlærde eller kanskje til og med magikerne som kom på visitt til Jesusbarnet i stallen ved Betlehem, er en velkjent del av julen. De tre herrene spiller ikke minst en viktig rolle i små og store krybbespill. Men hvem var de egentlig, og var det tre av dem?

De vise menn ble først tre omkring år 500

De vise menn opptrer første gang i Bibelen i Matteus' evangelium. De omtales bare noen få ganger, og leser man nøye og oppmerksomt, finner man ut at det ikke på noe tidspunkt sies noe om hvor mange de var, bare at de kom østfra og hadde med seg tre gaver. Sannsynligvis var det det som senere fikk folk til å tro at det da sikkert hadde vært tre av dem, men det er bare gjettverk. I andre historier forekommer det helt opptil 12 vise menn. Det står for øvrig heller ingenting om hva de het.

Navnene som de senere ble utstyr med: Melchior, konge av Arabia, Kaspar, konge av Tarsia og Balthasar, konge av Etiopia, stammer fra en gresk historie som først ble kjent rundt år 500.

De hadde fine gaver i sekken

De vise menn, kanskje tre, hadde gaver med: gull, røkelse og myrra.

At gull var med, er nesten en selvfølgelighet. Røkelse er trefiber eller bark fra trær av slekten Commiphora, også kalt røkelsestrær. Det avgir en aromatisk røyk når det settes fyr på. Myrra er den tørkede saften av de samme trærne. Myrra er gyllenbrune klumper som enten kan brennes som røkelse eller brukes i salver og lignende. Oldtidens egyptere kjente godt til myrra og brukte det til balsamering.