Hva er sannhetenom krystallkraniene?

I den nyeste Indiana Jones-filmen blir det sagt at det skal eksistere 13 krystallkranier. Er det sant eller bare et påfunn?

Krystallkranium på utstilling i London
© Shutterstock

I Spielberg-filmen Indiana Jones og Krystall-hodeskallens Rike finnes det 13 krystallkranier i en fiktiv historie. Rundt om i verden vet man faktisk om i alt 12 krystallkranier. Ni er i privat eie, mens de øvrige finnes i British Museum i London, Smithsonian Institution i Washington og i Musée du Quai Branly i Paris. Ifølge myten stammer kraniene enten fra mayaene, olmekerne eller aztekerne, noe som gjør dem minst cirka 500 år gamle. Men ny forskning har avslørt at kraniene er av langt nyere dato og trolig ble fremstilt av europeiske håndverkere på slutten av 1800-tallet. De glassklare kraniene i de tre museene ble alle nylig gjenstand for undersøkelser med alt fra partikkelakseleratorer til ultrafiolette skanninger. Granskningen påviste at kraniene er bearbeidet med redskaper som var mye mer avanserte enn de som håndverkerne kunne bruke i de precolumbianske indianerkulturene. Ifølge forskerne er kraniet i British Museum skåret ut av krystallblokken med moderne verktøy og slipt til med slipeskive – noe indianerne i Amerika aldri brukte fordi de ikke kjente til hjulet. Undersøkelsene viser også at krystallet i kraniene slett ikke stammer fra Amerika, men enten fra Sveits eller Tyskland. Men hvem som har stått bak fabrikasjonen av kraniene, er fortsatt en gåte. To av hodeskallene kan imidlertid knyttes til den franske antikvitetshandleren Eugène Boban, som etter at han døde i 1909 ble avslørt som juksemaker. Det var Boban som solgte videre kraniene som nå står på museum i Storbritannia og Frankrike.