Shutterstock
dj, musik, dans

Musikk sprer seg som et virus

Matematikere har analysert den mest populære musikken gjennom sju år, og det viser seg at musikk spres etter nøyaktig samme mønster som et virus.

Fra spredte tilfeller et fjernt sted i verden kan den på ganske kort tid spre seg og bli en verdensomspennende plage som det er umulig å slippe unna. Det er ikke snakk om et virus – men om musikk.

Matematikeren Dora Rosati ved McMaster University i Canada har sammen med kolleger funnet ut at de modellene virologer bruker til å forutsi hvordan en epidemi vil spre seg, også kan forutsi hvor mange ganger en sang vil bli lastet ned.

En av de smittsomme sangene i forskernes studie var Lady Gagas «Bad Romance» fra 2009.

Folk «smitter» hverandre med musikk ved å snakke om den, skrive om den på sosiale medier eller høre på den sammen med andre – akkurat som personer med en virussykdom kan spre virus ved å være i kontakt med andre.

Spredningen av et virus kan forutsies med den såkalte SIR-modellen, som ser på hvor mange som eksponeres for sykdommen, hvor mange som blir syke, og hvor mange som blir friske igjen.

Hver epidemi har sitt forløp. På samme måte har en sang et spredningsforløp, fra en person første gang laster den ned, til den når sin maksimale utbredelse.

Det er selvfølgelig umulig å vite nøyaktig hvor mange som hører på en bestemt sang på et gitt tidspunkt.

Så for å se på et mulig sammenfall mellom SIR-modellen og de faktiske forholdene tok forskergruppen for seg de 1000 mest nedlastede sangene i Storbritannia i perioden 2007 til 2014.

For at for eksempel julesanger som «Last Christmas» ikke skulle fordreie resultatet, sorterte forskerne vekk 50 såkalte årstidssanger.

Julesanger som «Last Christmas» ble sortert ut for ikke å fordreie resultatet.

De 950 sangene ble delt inn i stilarter, og deretter sporet Rosatis forskergruppe nedlastingshistorikken for hver enkelt sang dag for dag årene gjennom.

Og det viste seg at 828 av sangene fulgte et spredningsmønster som stemmer helt overens med en epidemi.

Rosatis studie konkluderer med at det er forskjell på hvor lett ulike musikkstiler sprer seg.

Som vi vet fra covidpandemien, angir reproduksjonstallet, R, hvor mange friske personer en smittet gir sykdommen videre til. På samme måte regnet Rosati ut R for en rekke ulike stilarter.

Electronica, musik, dj
© Shutterstock

Elektronika er mest smittsomt

Smittetallet, R, angir hvor mange en smittet person gir smitten videre til. Elektronika er den suverent mest smittsomme musikkstilen.

 • Dance – smittetall: 2,8
 • Metal – smittetall: 3,7
 • Reggae – smittetall: 5,6
 • Country & western – smittetall: 4,8
 • Bollywood – smittetall: 25
 • Indie/alternativ – smittetall: 25
 • Soul/R&B/funk – smittetall: 31
 • Pop – smittetall: 35
 • Rock – smittetall: 129
 • Rap/hiphop – smittetall: 311
 • Elektronika – smittetall: 3430

Den mest smittsomme musikkstilen er elektronika, med en R på 3430. Dermed er elektronika omkring 200 ganger så smittsomt som meslinger, som er en av verdens mest smittsomme infeksjonssykdommer.

Forskernes forklaring på elektronikaens ekstreme smittefarlighet er at folk som hører på elektronika, generelt er knyttet nærmere til hverandre og er mer opptatt av musikk enn de som hører på annen musikk.

Nå vil forskerne undersøke supersprederfenomenet i musikkens verden: Hva er det som gjør at en sang plutselig kan spre seg til store deler av befolkningen?

Cowboystøvler, guitar, musik
© Shutterstock