Shutterstock

Matematiker løser 64 år gammel tallgåte

Ligningen ser enkel ut. Men den har gitt matematikere grå hår i hodet siden 1955. Nå har en engelsk matematikkprofessor endelig klart å knekke koden. Ved hjelp av et dataprogram.

En matematiker fra England har løst et problem som har gitt forskere hodebry i 64 år: Hvordan kan tallet 33 skrives som summen av tre hele tall i tredje potens? Eller skrevet matematisk med ligningen x^3 + y^3 + z^3 = 33.

Ligningen ser ganske enkel ut, men selv om forskere har arbeidet for å løse den helt siden 1955, da to matematikere utga en vitenskapelig artikkel om den, er det først nå løsningen har kommet.

20 billiarder – eller et totall etterfulgt av 16 nuller – så mange muligheter måtte en datamaskin regne igjennom for å finne løsningen på det såkalte 33-problemet.

Matematikkprofessoren Andrew Booker fra University of Bristol sørget for å utvikle et dataprogram som kunne lete etter løsninger til alle resultater mellom 1 og 100 – og dermed altså også 33.

Hoppet opp av begejstring

Programmet testet verdier for x, y og z helt opp til 10^16 og helt ned til minus 10^16 – i alt 20 billiarder ulike verdier. Booker hadde ikke ventet at datamaskinen ville finne en løsning på 33-problemet, men plutselig var den der.

Ligningen går opp med disse verdiene: x = 8 866 128 975 287 528 y = –8 778 405 442 862 239 z = –2 736 111 468 807 040.

Booker forteller at han hoppet opp og ned av begeistring, mens hans kone derimot hadde litt problemer med å se hva som var så fantastisk. Med Bookers innsats finnes det nå løsninger for alle resultater mellom 1 og 100 – unntatt ett.

Det er fortsatt ikke noen som har klart å løse ligningen der resultatet skal gi 42.

Booker vet at det ikke finnes noen løsninger innen verdiene pluss/minus 10^16, så derfor vil han nå utvide dataprogrammet til å teste verdier på pluss/minus 10^17, altså et antall verdier på henholdsvis x, y og z på 200 billiarder.