Hvorfor spiser vi ekstra godt i julen?

Er det spesielle årsaker til at julen krever inntak av ekstra mye ekstra god mat og drikke?

christmas dinner

Skikken med å spise og drikke i overflod når året var som mørkest, er trolig mye eldre enn julen selv. Opprinnelig var det et magisk ritual som kanskje skulle sikre at det neste året også ville bli like godt og fylt med den samme rikeligheten.

Det hadde også et praktisk formål – hvis man slaktet noen av husdyrene og lagde god mat av dem, trengte man ikke å fø på dem gjennom vinteren.

Da julen også inntraff årvisst på samme tid, slo man skikkene sammen og gjorde maksimalt ut av det. I 1213 da Englands kong John skulle feire jul på slottet, omfattet menyen blant annet 3000 høner og 1000 saltede åler.

Senere har de forskjellige landene utviklet diverse spisevaner til jul. Fjærkre er populær mat mange steder – i form av høne eller kylling, and, gås eller kalkun. I deler av Sentral-Europa inngår karpe som en del av julemenyen, mens land som Finland og Nederland ofte varter opp med en litt mer buffet-lignende julemiddag, ofte med en stor skinke eller en stek som midtpunkt, som supplement til flere mindre retter.

Julemiddagene har imidlertid ikke alltid blitt sett på med like blide øyne, for fra tid til annen har mer fundamentalistiske og asketisk innstilte kirkelige talsmenn forsøkt å legge en demper på fråtsingen fordi den var moralsk forkastelig. De lyktes bare sjelden med det.

Kilder: www.foodtimeline.org www.historie-online.dk en.wikipedia.org: Christmas dinner