Hvorfor rekker vi hverandre hånden?

Hvor stammer håndtrykket fra, og hvilke signaler sender et håndtrykk?

Håndtrykket viser blottet våpen-hånd

Å gi hverandre hånden er et tegn på tillit og åpenhet.

Man hilser vanligvis med høyre hånd – den hånden man tidligere bar et våpen med. Ved å rekke frem en tom høyre hånd blottstiller man seg og demonstrerer at man har fredelige og vennskapelige hensikter.

I tillegg til å være et tegn på vennskap og høflighet fungerer håndtrykket også som en bekreftelse på en avtale – man gir eksempelvis hverandre hånden som et ledd i vielsesritualet eller etter å ha undertegnet en avtale i forretningslivet, konkurrert i idrett eller lignende.

Nekter man å trykke en fremstrakt hånd, er det en direkte demonstrasjon av mistillit og uvilje, om det da ikke representerer et religiøst eller kulturelt forbud mot for eksempel å røre ved en av motsatt kjønn.

Det første håndtrykket er flere tusen år gammelt

Historiens tidligst påviste håndtrykk er å se på et drøyt 2000 år gammelt sandsteinsrelieff fra Commagene, et oldtidsrike som lå i våre dagers Tyrkia. På relieffet utveksler Commagenes regent, Antiochus 1., håndtrykk med den greske sagnhelten Herakles.

Et litt yngre håndtrykk er å finne på en romersk mynt preget under keiser Nerva 96–98 e.Kr.