Hvorfor har uken syv dager?

Babylonerne var blant de første som for omtrent 4000 år siden opprettet en kalender, altså en tidsinndeling i år, måneder, uker og dager. Det var sannsynligvis hos dem syvdagersuken startet. Babylonerne kjente til syv himmellegemer, nemlig Solen, Månen, Mars, Jupiter, Merkur, Venus og Saturn. Det kan være utgangspunktet for jødenes syvdagersuke som presenteres i Bibelens første Mosebok.

Fargerike blokker som illustrerer ukedagene på treverk bakgrunn
© Shutterstock

Babylonerne var blant de første som for omtrent 4000 år siden opprettet en kalender, altså en tidsinndeling i år, måneder, uker og dager. Det var sannsynligvis hos dem syvdagersuken startet. Babylonerne kjente til syv himmellegemer, nemlig Solen, Månen, Mars, Jupiter, Merkur, Venus og Saturn. Det kan være utgangspunktet for jødenes syvdagersuke som presenteres i Bibelens første Mosebok. Gud hviler på den syvende dagen etter å ha skapt Himmelen og Jorden, og denne syvende dagen blir derfor en hellig fridag. Syvdagersuken ble del av den europeiske kalenderen da Romerriket godtok kristendommen på 300-tallet. Men da hadde romerne og grekerne alt lenge visst om babylonernes planetuke. Det har vært innført andre systemer, som den franske revolusjonskalenderen som delte inn året i 12 måneder med tre ”dekader” à 10 dager i hver måned, pluss fem–seks festdager ved årsskiftet. Men systemet ble snart glemt.