Hvorfor har syvtallet slik en magisk betydning?

Tallet 7 betyr noe spesielt i alle slags forbindelser. Hvor oppsto denne betydningen, og vet man hvorfor?

Glitrende sjutall på svart bakgrunn
© Shutterstock

Syvtallets magi går langt tilbake. Den tidligste kjente kulturen som opphøyde syvtallet til noe helt spesielt, var den sumerisk-babylonske (cirka 3000–1500 f.Kr.) i det nåværende Irak. I sumerernes mytologi gikk tallet igjen flere ganger, og særlig var mange av gudene inndelt i syv-mannsgrupper. Det var også den sumerisk-babylonske kulturen som utviklet uken med syv dager som vi bruker i dag. Man vet ikke sikkert hvorfor nettopp tallet syv hadde slik en magisk betydning for sumererne og babylonerne. Det mest sannsynlige er at sumererne fra gammelt av baserte sin kunnskap om og bruk av tallet syv på forskjellige naturfenomener. Det kan ha vært regnbuens syv farger eller de syv ”planetene” som astronomene kjente til den gangen, nemlig Solen, Månen, Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn. Senere har andre kulturer og religioner overtatt det magiske syvtallet. Grunnlaget for Romas storhetstid ble ifølge mytologien lagt av byens syv første konger, mens Allah ifølge islam skapte syv himler oppå hverandre.