Hvorfor er hjertet et symbol på følelser?

I mange kulturer er hjertet sete for følelsene, mens fornuften bor i hjernen.

Heart Egypt

Det er hjertets funksjon som kroppspumpe som har gjort det til et symbol for følelsesliv. I det øyeblikket hjertet ikke lenger slår, tar også livet slutt. Og vi kan lite gjøre for å endre på det. I mange kulturer er hjertet derfor blitt følelsenes kilde, mens hjernen tar seg av fornuften.

Hjertet har spilt en spesiell rolle helt siden oldtidens Egypt. Under balsameringen lot man hjertet som det eneste organet bli sittende der det var. Det skulle veies mot en fjær i dødsriket for å teste om avdøde hadde stått for dødssynder eller gode gjerninger. Med kristendommen kom hjertet i sentrum som symbol på Guds kjærlighet og som utgangspunkt for gode og onde gjerninger.

Europas første universiteter ble etablert i middelalderen, og motsetningen mellom fornuften, som ble anvist plass i hodet, og følelsene, som ble knyttet til hjertet, ble slått fast. Denne oppfatningen hersker ennå i store deler av verden. Men unntak finnes. I Japan satt sjelen en gang i magen, og i dag mener mange japanere at den sitter i halsen.