Photo by Gary Bendig on Unsplash
Easter bunny

Hvor stammer påskeharen fra?

Omkring påske er det i mange land vanlig at foreldre lar påskeharen komme med egg. Men hvorfor er det nettopp en hare?

Påskeharen dukket første gang opp i Heidelberg i Tyskland på slutten av 1600-tallet, men harer og kaniner var symboler på fruktbarhet og spirende liv i hedenske vårfester lenge før kristendommen ble innført.

Tyske utvandrere tok senere påskeharen med seg til USA, der den fikk stor suksess fra midten av 1800-tallet.

Etter hvert begynte den også å komme med søtsaker til barna, og å legge egg – en noe uvanlig egenskap for en hare.

Punggrevling deler ut egg i Australia

I Skandinavia ble harer og kaniner betraktet som skadedyr fordi de kunne ødelegge avlingene. Derfor gikk det mange år før påskeharen innvandret hit.

Mens påskeharen lever i beste velgående mange steder i verden, har den motstandere i Australia.

Der er bestanden av kaniner og harer så stor at den utgjør en trussel mot økosystemet.

Derfor er det iverksatt en kampanje som skal ødelegge det koselige imaget. Det har blant annet ført til at det ikke lenger er haren, men den lille punggrevlingen (easter bilby) som kommer med eggene.